Testimonial from MeerMKB

 • TimeChimp is easy to use and affordable
 • TimeChimp provides us with greater insight into the use of our resources, so that we can use them more efficiently
Client since

14-02-2018

Sector

Consultancy

Number of users

25

MeerMKB BV is een organisatieadviesbureau dat zich richt op het MKB. MeerMKB werkt met een 20-tal adviseurs en medewerkers. MeerMKB werkt door geheel Nederland. MeerMKB adviseert op het gebied van financieel management, interne organisatie, marketing, HR en risicomanagement. De coaches van MeerMKB begeleiden ondernemers bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Even voorstellen

“Mijn naam is Pim van der Horst en samen met Roel de Jong heb ik MeerMKB opgericht. Daarvoor was ik werkzaam in het bankwezen en de IT.”

Waarom TimeChimp?

“MeerMKB is hard gegroeid en het aantal lopende projecten ligt rond de 100. Het was dus belangrijk om inzicht te krijgen welke projecten op planning liggen en hoe het urenverloop per project is. Ook wilden we weten hoe de (facturabele) uren over welke type projecten, activiteiten en adviseurs zijn verdeeld. Met Excel, ons CRM of ons boekhoudpakket is dat een onmogelijke klus. Nu gaan we ook onze “overhead-uren” in TimeChimp vastleggen.

We maken gebruik van Twinfield en we wilden een uren/projecten-systeem dat een koppeling heeft met Twinfield. Ook moest het systeem een app hebben die door onze medewerkers “in het veld” eenvoudig te gebruiken is. Zo zijn we bij TimeChimp uitgekomen. Het feit dat we eerst konden ‘spelen’ met het systeem maakte de beslissing om met TimeChimp verder te gaan eenvoudiger. Daarnaast is het eenvoudig om het abonnement aan te passen: gebruikers zijn eenvoudig toe te voegen of te verwijderen.”

Voordelen TimeChimp

“TimeChimp levert ons veel meer inzicht op in de inzet van onze middelen, waardoor we deze efficiënter kunnen inzetten. Rapportages uit TimeChimp zijn makkelijk te genereren en voldoen aan de behoefte. Rapportages zowel voor intern gebruik als naar de klant toe. TimeChimp zorgt ook voor een goede workflow (waarbij de klant en het management kunnen worden geïntegreerd) bij de autorisatie van ingevoerde uren.

TimeChimp is daarnaast eenvoudig in gebruik en is bovendien betaalbaar. In onze adviezen aan het MKB zonder projectadministratie (waar die wel nodig is) bevelen wij TimeChimp dan ook van harte aan.”

 

Other testimonials

IZER

Read more
Read more about IZER

WPOnderhoud

Read more
Read more about WPOnderhoud

Dijkstra’s Groenvoorzieningen

Read more
Read more about Dijkstra’s Groenvoorzieningen

Free trial

No strings attached

 • Try all features
  free of charge for 14 days
 • No payment details
  needed
 • Decide for yourself when
  to start
Top left shape
Top right shape
Bottom left shape
Bottom right shape