Self-billing

Self-billing is het facturatieproces waarbij niet de leverancier (de aannemer), maar de klant (de afnemer) van goederen en diensten, een factuur opstelt. De klant factureert dus eigenlijk zichzelf. Dat regelt TimeChimp graag voor je. Easy does it.

Een afbeelding van de user interface van timechimp die laat zien hoe je controle houd over je self-billing facturen en randzaken met timechimp
Foto van twee bouwvakkers die door een huis lopen en dingen aanwijzen met daarover de timechimp user interface die laat zien dat je altijd oude facturen kan downloaden

Hoe werkt self-billing bij TimeChimp?

Als voorbeeld nemen we een organisatie die vaak gebruik maakt van externe professionals. Al die externe professionals (leveranciers in dit geval) sturen afzonderlijk een factuur op naar de organisatie voor geleverde diensten (de klant in dit geval). Al deze facturen moeten gecontroleerd worden en gecorrigeerd waar nodig. Bovendien maakt elke externe professional de factuur op eigen wijze op. Dit is niet alleen tijdrovend, maar ook foutgevoelig. Zowel voor de financiële afdeling van de organisatie als de professional zelf.

Met TimeChimp maakt de organisatie zelf uniforme self-billing facturen op:

  1. De zelfstandige voert in TimeChimp de gewerkte uren en declaraties in;
  2. Een medewerker bij de organisatie controleert en accordeert deze gegevens;
  3. Er wordt een self-billing factuur aangemaakt en verzonden door de medewerker van de organisatie;
  4. Zowel de externe professional als de organisatie kan deze factuur inzien in de eigen omgeving.
Probeer gratis

Wat is self-billing?

Self-billing, ook wel reversed of reverse billing genoemd, draait het ‘normale’ facturatieproces om. Pas nadat de klant de gegevens die op de factuur komen heeft goedgekeurd, stel je daadwerkelijk een factuur op. In het traditionele proces stuurt de leverancier een factuur naar de klant, waarna de klant controleert of alle gegevens op de factuur kloppen. Doordat er bij self-billing van tevoren gecontroleerd wordt, is het risico op onjuiste facturen minimaal en komen er dus veel minder correcties en creditfacturen aan te pas.

Vrijblijvend proberen
Een afbeelding van de user interface van timechimp die laat zien dat je altijd je oude self-billing facturen weer kan ophalen
Een afbeelding van de user interface van timechimp die laat zien hoe je gewerkte uren gelijk op een self-billing factuur komen

Wat zijn de wettelijke eisen voor self-billing?

De self-billing facturen die opgemaakt worden in TimeChimp voldoen aan alle wettelijke eisen. Zo wordt bijvoorbeeld altijd “factuur uitgereikt door afnemer” vermeld op onze self-billing facturen. Daarnaast is belangrijk dat alle partijen hebben ingestemd met het gebruik van self-billing, en gaat de externe professional (of leverancier) akkoord dat hij verantwoordelijk blijft voor de juistheid van facturen, ook al genereer jij die als organisatie (of klant).

Probeer gratis

De voordelen op een rijtje

  • Bespaar je financiële afdeling en leveranciers veel tijd
  • Geen onjuiste informatie meer op de factuur
  • Verklein het risico op menselijke fouten
  • Verminder het gebruik van creditnota’s en correctiefacturen
  • Facturen worden sneller betaald, omdat je leveranciers zelf geen facturen meer maken en je facturen niet meer achteraf hoeft te controleren
  • Verbeter het overzicht van de financiële afdeling
Vrijblijvend proberen
User interface die laat zien hoe een ondernemer self billing inzet naar een klant om het facturatie proces eenvoudig te houden
Een afbeelding van de user interface van timechimp die laat zien hoe je van een standaard factuur een self billing factuur maakt

Voor wie is self-billing geschikt?

Die vraag is simpel te beantwoorden, elke organisatie heeft baat bij self-billing. Eén van de meest voorkomende problemen is namelijk onjuiste of dubbel betaalde facturen, en die voorkom je met self-billing. Waar self-billing echt het verschil maakt, is bij organisaties met een grote externe schil. Een organisatie die veel gebruikt maakt van ingehuurde krachten, freelancers, externe professionals en flexkrachten dus. Met self-billing van TimeChimp bespaar je als organisatie niet alleen veel tijd en voorkom je fouten, maar ook de ingehuurde krachten hebben er veel baat bij. Win-win dus!

Probeer gratis

Ook interessant voor jou

User interface die laat zien hoe klanten via het klantenportaal inzicht krijgen in de voortgang van hun project
User interface die laat zien hoe men uren kan toevoegen aan een factuur
User interface die laat zien hoe een mananger uren kan goedkeuren

Probeer gratis

No strings attached. Easy does it.
Probeer alle functionaliteiten 14 dagen gratis
Geen betaalgegevens
nodig
Bepaal zelf wanneer
je start
Plan een demo