Open Nav

Eigen uiterlijk

Kies je eigen thema

Geef TimeChimp een thema mee in de kleuren van je bedrijf, zodat het direct herkenbaar wordt voor je medewerkers. Wanneer ze uren gaan registreren herkennen ze direct de eigen huisstijl van jouw onderneming.

Thema

Eigen logo

Upload je eigen logo en zie deze terug in het hoofdmenu, je factuur en/of  de urenspecificatie.

Menu in bedrijfskleuren

Verander het menu in de bedrijfskleuren om het een eigen en herkenbaar uiterlijk mee te geven.

Eigen profielfoto

Je hebt de mogelijkheid om je eigen profiel foto toe te voegen om de tool herkenbaar en persoonlijk te maken voor jezelf of je medewerkers.

Gebruik je eigen kleurcode

Wanneer je bepaalde kleurcodes gebruikt binnen je bedrijf, kun je deze ook gebruiken in TimeChimp. Gebruik de kleurcode van het bedrijf en wij laten altijd de juiste kleuren zien in het menu.

  • Gebruik je eigen huisstijl als thema
  • Maak de tool herkenbaar voor je medewerkers
  • Gebruik je eigen logo in TimeChimp
  • Maak gebruik van de bedrijfskleuren voor menu's
  • Maak het persoonlijk met je eigen profielfoto
Geef een geldig e-mailadres op

Probeer gratis 14 dagen uit. Geen betaalgegevens nodig.

https://www.timechimp.com/functionaliteiten/eigen-uiterlijk

Pagina delen?

Gratis proberen? Dat is wel zo fijn.

Geef een geldig e-mailadres op
  • Probeer alle functionaliteiten 14 dagen gratis uit
  • Geen betalingsgegevens nodig
  • Beslis zelf wanneer je start