Het nieuwe werken
3 min

Het Nieuwe Werken, Agile of projectmatig werken

Het Nieuwe Werken (HNW) is trending. Momenteel duiken de discussies over HNW weer op. Zelf bepalen waar en wanneer je je uren maakt: lekker flexibel! Voorstanders van HNW vinden het ideaal. Het concept is niet nieuw, alleen de wetgeving is er inmiddels op aangepast.

Sinds 2016 is de Wet Flexibel Werken van kracht. Deze wet geeft elke werknemer het wettelijke recht om eens per jaar een verzoek in te dienen bij hun werkgever voor wijziging van de werktijden of de werkplek. De werkgever is vervolgens niet verplicht dat goed te keuren, maar moet het op zijn minst bespreken en zijn keuze schriftelijk onderbouwen.

Mede door de invoering van de Wet Flexibel Werken is thuiswerken gemeengoed geworden onder Nederlandse werknemers. Online carrièreplatform Intermediair deed onderzoek naar thuiswerken. Hieruit bleek dat twee op de drie professionals regelmatig vanuit huis werken, en naar volle tevredenheid.

Voordelen thuiswerken

De voordelen van thuiswerken zijn de afgelopen jaren breed uitgemeten. We kennen ze allemaal nog wel:

 • geen woon-werkverkeer,
 • betere concentratie,
 • geen ‘nutteloze’ vergaderingen of
 • ‘geoewehoer’ bij de koffieautomaat en
 • vrije invulling van de werkuren.

Ook vanuit werkgeversperspectief wordt thuiswerken meer en meer geaccepteerd. Werkgevers zagen voorheen alleen de nadelen, zoals weinig controle over uitgevoerde taken en worden alle uren wel echt gewerkt? Terwijl er veel voordelen te noemen zijn, zoals eerder al genoemd. Belangrijk bij thuiswerken is dat de medewerkers op de juiste manier worden aangestuurd. Flexibel werken op afstand vraagt om een andere manier van samenwerken, andere rollen, organisatiestructuur, nieuwe vormen van leiderschap. Managers moeten anders gaan sturen. Niet meer op het fysiek aanwezig zijn en ‘domweg’ uren maken, maar meer op het (eind)resultaat van de geleverde arbeid.

Overeenkomsten Het Nieuwe Werken, Agile en projectmatig werken

Dit geldt ook voor het Agile, Scrum of projectmatig werken. Zowel HNW als het werken via de Scrum methode vergt een veranderproces voor medewerkers van de organisatie. Bij Scrum ligt de focus op het team, het individu is daaraan ondergeschikt. Het team bepaalt hoe en waar ze willen werken en stelt gezamenlijk het resultaat vast. Bij Het Nieuwe Werken wordt de manier van werken voor een groot deel bepaald door het individu die hierbij nieuwe werkwijzen toepast. HNW, Scrum, Agile en projectmatig werken liggen niet volledig in lijn, maar hebben wel veel overlap als het gaat om eigen verantwoordelijk, samenwerken, kennisdelen, sturing op resultaten en vertrouwen.

Voordelen voor de werkgever zijn onder andere bezuiniging op de werkplekken en reiskosten, maar ook minder ziekteverzuim. Een belangrijke pijler van HNW is de vertrouwensband tussen werkgever en werknemer. Voor een leidinggevende zal het belangrijker worden de werknemer te beoordelen op behaalde resultaten, dan op het aantal uren ´fysieke aanwezigheid´.

Bijten deze concepten elkaar?

Nee, integendeel. Bij Het Nieuwe Werken staat het stellen van realistische doelen voor een werknemer centraal en wordt de werknemer uiteindelijk ‘afgerekend’ op het wel of niet halen van deze doelen. Het gaat er dan niet om waar en wanneer de werkzaamheden worden verricht. Om HNW te laten slagen zal er echter wel, zoals hierboven ook al beschreven, vertrouwen moeten bestaan tussen werkgever en werknemer. Bovendien zullen sommige functies minder geschikt zijn voor HNW.
Idealiter integreer je eerder genoemde concepten. Hierdoor komen de voordelen van deze concepten immers goed naar voren.

Betekent dit dat HNW de traditionele prikklok heeft verdreven?

Van oudsher wordt gewerkt met tijdregistratiesystemen. Traditioneel voorbeeld hiervan is de ouderwetse prikklok. De werknemer haast zich ’s ochtends bij binnenkomst zo snel mogelijk naar de prikklok om ´in te klokken´ en na het verstrijken van de 8 uur haast de medewerker zich weer naar de klok om ´uit te klokken´.

Tijdregistratiesystemen zijn in de loop der jaren sterk geprofessionaliseerd, waarbij het geautomatiseerd registreren van werktijden centraal staat. Door deze systemen te gebruiken ontstaat er een nauwkeurig beeld van de actueel gewerkte uren en ziekte- en vakantiedagen en kan de planning hierop worden afgestemd. Ook tijdsregistratie heeft hiermee als doel kosten te besparen voor de werkgever. Met het opzetten van een tijdsregistratiesysteem geschikt voor thuiswerkers, kan er ook eenvoudig inzicht worden verkregen in de uitgevoerde werkzaamheden door de thuiswerker. En dit zou weer kunnen helpen bij de planning voor een leidinggevende en het stellen van realistische doelen. Zo levert tijdsregistratie een positieve bijdrage aan de uitvoering van HNW of projectmatig werken.

“Tijdregistratie en projectmatig werken zijn prima te combineren, mits de juiste IT voorzieningen zijn getroffen.”

TimeChimp biedt hierin uitkomst met een web based tijdregistratie oplossing. Zo is het mogelijk om de tijd te klokken met behulp van de app of online. Het maakt dan niet uit waar die uren worden gemaakt, je kunt ze altijd en overal registreren. Eenvoudig uren laten goedkeuren maakt het een stuk simpeler om projectmatig te werken. TimeChimp combineert een handige mobiele app met een volwaardige online tool specifiek ontworpen voor projectmanagement. Heel handig wanneer je met meerdere mensen tegelijk aan hetzelfde project werkt. Bovendien kun je direct factureren op basis van gemaakte uren.

Probeer TimeChimp 14 dagen gratis en geheel vrijblijvend uit.

Other blogs

Winstgevendheid & omzet verhogen? Dat kan met digitale urenregistratie!

Ontdek welke rol digitale urenregistratie speelt bij het maken van strategische keuzes om de winstgevendheid en de omzet te verhogen.

Lees meer
Lees meer over Winstgevendheid & omzet verhogen? Dat kan met digitale urenregistratie!

Waarom de winstgevendheid berekenen cruciaal is voor managementbeslissingen

Waarom is de winstmarge, winstgevendheid en rentabiliteit berekenen belangrijk? En hoe kan je de winstgevendheid actueel blijven monitoren?

Lees meer
Lees meer over Waarom de winstgevendheid berekenen cruciaal is voor managementbeslissingen

Koffie break met Jorrit: Customer Success Manager

In deze koffie break spreken we met onze Customer Success Manager Jorrit Meijer. Ontdek alles over hem en zijn werk bij TimeChimp.

Lees meer
Lees meer over Koffie break met Jorrit: Customer Success Manager

Probeer gratis

No strings attached. Easy does it.

 • Probeer alle functionaliteiten
  14 dagen gratis
 • Geen betaalgegevens
  nodig
 • Bepaal zelf wanneer
  je start
Top left shape
Top right shape
Bottom left shape
Bottom right shape