Privacybeleid

Welkom bij het Privacybeleid van TimeChimp, een Forceweb B.V. label. Wij zijn een Nederlands bedrijf dat systemen en diensten creëert om mensen te helpen bij het eenvoudig beheren van hun tijdregistratie en facturering.

Dit Privacybeleid vertelt je: • welke informatie we over je verzamelen • hoe we die informatie gebruiken • jouw rechten en keuzes met betrekking tot de informatie die we over je verzamelen.

De term “informatie en/of data over jou” in dit beleid heeft dezelfde betekenis als “persoonsgegevens” en betekent gegevens die we kunnen gebruiken om je te identificeren of die op andere manieren betrekking hebben op jou.

We hebben geprobeerd dit Privacybeleid eenvoudig voor je te maken om te lezen en te begrijpen. Als je vragen hebt of aanvullende informatie nodig hebt over hoe we informatie over jou verwerken, kun je contact met ons opnemen zoals hieronder wordt uitgelegd in Sectie 18.

1. Wat valt onder dit Privacybeleid?

Dit Privacybeleid heeft betrekking op informatie over u die we verzamelen wanneer jij:

 • onze websites bezoekt
 • iets bij ons koopt of interesse toont in onze diensten
 • onze producten, diensten of applicaties gebruikt
 • communiceert met ons team over vragen en incidenten
 • bij ons solliciteert

2. Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en het gebruik van informatie over u?

Forceweb B.V., gevestigd aan Zekeringstraat 9 A, 1014BM in Amsterdam, Nederland, is “de Verwerkingsverantwoordelijke” wanneer we informatie over u verzamelen en gebruiken volgens dit Privacybeleid. TimeChimp is een label van Forceweb B.V.

Als Verwerkingsverantwoordelijke moeten wij ervoor zorgen dat de verzameling en het gebruik van informatie op een evenwichtige en veilige manier worden uitgevoerd. We moeten ook jouw rechten respecteren, zoals ervoor zorgen dat jij toegang kunt vragen tot informatie die wij bewaren.

Soms werken we samen met andere bedrijven om informatie over jou te verzamelen en te gebruiken. Je kunt meer lezen over deze derde partijen in Sectie 10, 11 en 12.

Je kunt contact met ons opnemen voor vragen met betrekking tot gegevensbescherming en om jouw rechten onder Sectie 15 uit te oefenen via privacy@timechimp.com.

3. Welke soorten informatie verzamelen we over je?

De informatie die we over je verzamelen, hangt af van jouw relatie met ons en hoe je met ons interacteert. Als jij een klant of gebruiker bent van onze producten en diensten, zullen wij waarschijnlijk zowel informatie verzamelen die je aan ons geeft, alsook informatie die we automatisch verzamelen wanneer je  onze diensten gebruikt. Wij vatten deze data samen onder de noemer Service gegevens.

 • Account & Contactinformatie
 • Contactinformatie: jouw naam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer of andere contactinformatie
 • Accountinformatie: jouw account-ID (e-mailadres), accountstatus, gebruikersreferenties en verbonden apparaten
 • Aankoopinformatie: Gegevens over jouw aankopen van onze producten of diensten, evenals gegevens die zijn verzameld in verband met de totstandkoming of uitvoering van een contract.
 • Betalingsinformatie: Gegevens over jouw betaalmethoden, zoals betalingskaartinformatie, en uw factuuradres.
 • Communicatiegegevens: jouw communicatie met ons, inclusief interacties met klantenondersteuning en onze socialemediakanalen.
 • Marketing: Informatie die je ons mogelijk geeft als deelnemer aan evenementen, campagnes of als gebruikerstester.
 • Sollicitatie & HR: Gegevens, die nodig zijn voor het solliciteren bij ons of als je in dienst treedt, zoals: CV informatie, BSN en/of paspoort, geslacht, geboortedatum, fysiek adres en telefoonnummer.
 • Technische gegevens
 • Apparaatgegevens: gegevens over apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, inclusief apparaattype, browserversie en gegevens waarmee we uw apparaat kunnen identificeren (zoals een cookie)
 • Gegevens over gebeurtenissen: Gegevens over jouw gebruik van onze producten en diensten, zoals of en hoe vaak je productfuncties, functionaliteit of diensten gebruikt. We verzamelen ook prestatiegegevens, crashlogs en andere diagnostische gegevens
 • Andere technische gegevens: Gegevens over de interactie van jouw apps, browsers en apparaten met onze diensten en systemen, inclusief IP-adres, gebruikersreferenties, systeemactiviteit
 • Gedrags- en voorkeursgegevens: Gegevens over jouw gedrag, zoals hoe je op onze website navigeert, de bron website, of je via onze advertenties of nieuwsbrieven naar onze website komt, en jouw communicatie- en privacyvoorkeursinstellingen.

4. Informatie die we van derden verzamelen:

 • Informatie die we af en toe ontvangen of verzamelen uit openbare bronnen wanneer relevant in verband met juridische procedures

Naast het bovenstaande verwerken we persoonsgegevens in de gegevens die jij in ons systeem plaatst (“Jouw Data”) wanneer je onze producten en diensten gebruikt. We verstrekken meer informatie over hoe we Jouw Data verwerken in Sectie 5.

5. Hoe gaan we om met Jouw Data?

Naast de Service gegevens en Technische gegevens die we over jou verzamelen, kun jij onze producten en diensten gebruiken om gewerkte uren, kosten, kilometers, gegevens van jouw klanten bij gebruik van het Klantenportaal en factureringsinformatie registreren. We noemen dit “Jouw Data”. Jij bent volledig verantwoordelijk voor Jouw Data. We slaan Jouw Data op en verzenden Jouw Data om onze diensten aan jou te kunnen leveren. In juridische termen treden we op als jouw gegevens “Verwerker” wanneer we Jouw Data verwerken, en we gebruiken of hebben geen toegang tot Jouw Data voor andere doeleinden, behalve wanneer jij ons een instructie geeft of wanneer we daartoe worden opgedragen door een rechtbank. Wanneer we optreden als een Verwerker, zijn we wettelijk verplicht om een bindende juridische overeenkomst met jou aan te gaan die de verwerking van gegevens namens jou regelt. Deze overeenkomst wordt een “Verwerkersovereenkomst” genoemd en is beschikbaar als bijlage bij de Algemene Voorwaarden.

Jij kunt Jouw Data op elk moment verwijderen via onze apps. Als jij om welke reden dan ook jouw account verwijdert, wordt alle op onze servers opgeslagen data ook verwijderd, maar houd er rekening mee dat inhoud mogelijk gedurende maximaal 3 maanden in onze back-ups wordt bewaard.

6. Jouw verantwoordelijkheid voor Jouw Data

Omdat jij volledig verantwoordelijk bent voor Jouw Inhoud, moet jij ervoor zorgen dat jij relevante wetten naleeft die van toepassing kunnen zijn op Jouw Data. We zijn niet verantwoordelijk voor het waarborgen dat Jouw Data voldoet aan deze wetten.

Voorbeeld: Als jouw gegevens persoonlijke informatie bevat over andere mensen (“persoonsgegevens”), moet jij ervoor zorgen dat het wettelijk toegestaan is om die informatie te verzamelen, op te slaan en te gebruiken.

7. Hoe gebruiken we informatie over jou?

Afhankelijk van jouw relatie met ons kunnen we informatie over jou voor verschillende doeleinden verwerken.

DoelVerwerkingsactiviteitenCategorieën Informatie
Leveren van producten en diensten Bestellingen en betalingen, Meldingen, Probleemoplossing Contactinformatie, Accountinformatie, Aankoopinformatie, Gegevens over gebeurtenissen, Andere technische gegevens, Jouw Data (indien nodig)‍
Klantenondersteuning bieden Tickets afhandelen, Informatie gebruiken voor training Afhankelijk van ondersteuningstype: Contactinformatie, Accountinformatie, Aankoopinformatie, Betalingsinformatie, Communicatiegegevens, Apparaatgegevens, Gegevens over gebeurtenissen, Andere technische gegevens
Oplossen van bugs, technische problemen en incidenten Probleemoplossing, Onderzoek van gerapporteerde problemen Contactinformatie, Apparaatgegevens, Gegevens over gebeurtenissen, Andere technische gegevens
Fraude en misbruik voorkomen Fraudepreventie, Misbruik voorkomen Contactinformatie, Accountinformatie, Aankoopinformatie, Betalingsinformatie, Apparaatgegevens, Gegevens over gebeurtenissen, Andere technische gegevens
Verbeteren van producten en diensten Gebruiksanalyse, Enquêtes Accountinformatie, Aankoopinformatie, Apparaatgegevens, Gegevens over gebeurtenissen, Andere technische gegevens, Gedrags- en voorkeursgegevens
Promoten van producten en diensten Nieuwsbrieven, Promotionele e-mails, Online interactie Contactinformatie, Accountinformatie, Aankoopinformatie, Andere informatie, Apparaatgegevens, Gegevens over gebeurtenissen, Andere technische gegevens, Gedrags- en voorkeursgegevens
Voldoen aan wetten en wettelijke vereisten‍Boekhouding, Beveiliging, Openbaarmaking Afhankelijk van wettelijke vereisten: Contactinformatie, Accountinformatie, Aankoopinformatie, Betalingsinformatie, Apparaatgegevens, Gegevens over gebeurtenissen, Andere technische gegevens, Uw Inhoud
Human Resources‍Sollicaties, in/uitdienst CV informatie, BSN en/of paspoort, geslacht, geboortedatum, fysiek adres en telefoonnummer
Risicobeheer en strategie‍Prestatiemonitoring, Rechtenbescherming Contactinformatie, Accountinformatie, Aankoopinformatie, Betalingsinformatie, Apparaatgegevens, Gegevens over gebeurtenissen, Andere technische gegevens, Informatie uit openbare bronnen (indien relevant)

We gebruiken geen algoritmen of profilering om enige beslissing te nemen die jou aanzienlijk zou beïnvloeden zonder de mogelijkheid van menselijke beoordeling. We gebruiken ook geen gevoelige persoonlijke gegevens voor welk doel dan ook aan andere partijen.

8. Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van informatie over jou?

De wettelijke basis voor de verzameling en het gebruik van jouw gegevens is afhankelijk van de aard van jouw relatie met ons, de soorten informatie die we verzamelen en gebruiken, evenals de doeleinden waarvoor we uw informatie gebruiken.

DoelRechtsgrondslag
Leveren van producten en diensten & oplossen van problemen‍Uitvoering van contract‍
Klantenondersteuning bieden‍Legitiem belang
Personeel opleiden‍Legitiem belang
Fraude en misbruik voorkomen‍Legitiem belang
Verbeteren van producten en diensten‍Legitiem belang‍
Direct marketing Legitiem belang‍
Boekhoudkundige en wettelijke vereisten Wettelijke verplichtingen‍
Human Resources Wettelijke verplichtingen‍
Risicobeheer en bedrijfsontwikkeling‍Legitiem belang‍
Andere doeleinden (met toestemming) Toestemming (indien verstrekt)‍

Houd er rekening mee dat jij niet verplicht bent om de persoonlijke gegevens te verstrekken die we vragen, maar dat we mogelijk geen diensten kunnen leveren of aan jouw verzoeken kunnen voldoen als jij ervoor kiest om dit niet te doen. Dit geldt met name voor verwerking die noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen met jou uit te voeren.

9. Hoe lang bewaren we informatie over jou?

De periode waarin we informatie over jou bewaren, is afhankelijk van verschillende factoren, maar over het algemeen streven we ernaar informatie over jou alleen zo lang te bewaren als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor deze is verzameld zoals beschreven in Sectie 7. Andere factoren waarmee we rekening moeten houden bij het bepalen hoelang we informatie over jou moeten bewaren, zijn onder andere:

 • eventuele toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten om informatie te bewaren (bijvoorbeeld voor boekhoudkundige of informatiebeveiligingsdoeleinden)
 • de aard van jouw relatie met ons (bijvoorbeeld hoelang jij klant bent geweest en of jij gebruik hebt gemaakt van onze producten en diensten)
 • de categorieën informatie die we over jou bewaren en de aard van deze informatie
 • eventuele wettelijke geschillen of onderzoeken waarbij de informatie relevant kan zijn

In de regel bewaren we informatie over jou gedurende de periode dat jij een actieve klant bent en gedurende 7 jaar nadat jij geen actieve klant meer bent. We kunnen jouw persoonlijke informatie echter langer bewaren indien dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze rechten te handhaven. Na het verstrijken van de relevante bewaartermijn zullen we jouw persoonlijke gegevens veilig verwijderen of anonimiseren, zodat deze niet langer aan jou kunnen worden gekoppeld.

10. Wie heeft toegang tot informatie over jou?

We geven jouw informatie alleen door aan derden wanneer dit nodig is om de doeleinden te bereiken die zijn beschreven in Sectie 7 en zoals wettelijk is toegestaan.

We kunnen informatie over jou delen met de volgende categorieën ontvangers:

 • Bedrijven binnen onze groep: We kunnen informatie delen met andere bedrijven binnen onze groep om onze producten en diensten aan jou te leveren en om ons te helpen bij de verwerking en analyse van informatie over jou voor de doeleinden die zijn beschreven in Sectie 7.
 • Dienstverleners en zakelijke partners: We kunnen informatie delen met externe dienstverleners en zakelijke partners die namens ons diensten verlenen of met ons samenwerken om onze producten en diensten aan jou te leveren, zoals betalingsverwerking, hosting, analyse, marketingondersteuning, klantenservice, enquête-uitvoering en beveiligings- en fraudepreventiediensten. We zullen ervoor zorgen dat dergelijke externe partijen voldoen aan redelijke beveiligingsnormen en alleen toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben om hun diensten aan ons te verlenen of met ons samen te werken. We zullen ervoor zorgen dat er passende overeenkomsten zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat jouw informatie wordt beschermd.
 • Overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties: We kunnen informatie delen met overheids- en wetshandhavingsinstanties of andere derden zoals vereist door de wet of om onze rechten te beschermen, inclusief om te reageren op juridische verzoeken van overheidsinstanties.
 • Zakelijke transacties: In het geval dat we betrokken zijn bij een fusie, overname, verkoop van activa of andere bedrijfstransactie, kunnen we jouw informatie delen met derden die betrokken zijn bij dergelijke transacties. We zullen ervoor zorgen dat dergelijke partijen jouw informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.
 • Derden op jouw aanwijzing: We kunnen jouw informatie ook delen met derden met jouw toestemming.

We zullen jouw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of anderszins commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid of met jouw toestemming.

11. Internationale gegevensoverdracht

Aangezien we wereldwijd actief zijn, kunnen we informatie over jou overdragen en toegankelijk maken voor onze groepsmaatschappijen, dienstverleners en zakelijke partners in andere landen dan het land waarin jij woont. Houd er rekening mee dat de gegevensbeschermingswetten in sommige landen mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als in het land waarin jij woont. We zullen echter altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat er passende waarborgen zijn om jouw persoonlijke informatie te beschermen, zoals het sluiten van de nodige overeenkomsten en het naleven van wettelijke vereisten voor de overdracht van persoonlijke informatie naar derde landen.

12. Online en socialemediamarketing

We kunnen gebruikmaken van online en socialemediamarketing, inclusief advertenties op platforms zoals Google, Facebook en LinkedIn, om onze producten en diensten bij jou te promoten. We kunnen ook samenwerken met externe marketingpartners die ons helpen om online advertenties te plaatsen. Deze partners kunnen cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over jouw interacties met onze advertenties en website om de effectiviteit van onze marketingcampagnes te meten en te verbeteren.

Houd er rekening mee dat jouw interacties met onze advertenties en website kunnen worden bijgehouden en vastgelegd voor deze doeleinden. We zullen altijd voldoen aan toepasselijke wetten en regelgeving met betrekking tot online en socialemediamarketing en zullen passende maatregelen nemen om uw privacy te beschermen.

14. Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen geen besluiten die (aanzienlijke) gevolgen voor jou kunnen hebben op basis van automatisch verwerkte gegevens.

15. Cookies en vergelijkbare technologieën

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën op onze websites en applicaties om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer jij onze diensten gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw apparaat worden geplaatst om informatie te verzamelen over jouw activiteiten op onze websites en applicaties. Deze technologieën helpen ons om jouw ervaring te verbeteren, om onze diensten te analyseren en te optimaliseren, en om gerichte advertenties weer te geven. Meer informatie over ons gebruik van cookies en hoe jij jouw cookie-instellingen kunt beheren, vind jij in ons Cookiebeleid.

16. Jouw rechten

Jij hebt bepaalde rechten met betrekking tot de informatie die we over jou bewaren en gebruiken. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving en de aard van de verwerking, kunnen deze rechten omvatten:

RechtRechtsgrondslag
Recht op toegang Je hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we over je bewaren.
Recht op rectificatie Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie te laten corrigeren.‍
Recht op gegevens wissen Je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om ons te vragen jouw persoonlijke informatie te wissen.‍
Recht op beperking van de verwerking Je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van jouw persoonlijke informatie te beperken.‍
Recht op gegevensoverdraagbaarheid Je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om jouw persoonlijke informatie te verkrijgen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om die informatie aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
Recht om bezwaar te maken‍Je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke informatie, met inbegrip van het gebruik van jouw persoonlijke informatie voor direct marketingdoeleinden.
Recht om toestemming in te trekken‍Als we jouw persoonlijke informatie verwerken op basis van jouw toestemming, heb je het recht om jouw toestemming op elk moment in te trekken.

Als jij een van deze rechten wilt uitoefenen of vragen hebt over hoe we jouw persoonlijke informatie verwerken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in Sectie 18.

Houd er rekening mee dat we mogelijk aanvullende informatie van jou moeten vragen om jouw identiteit te verifiëren voordat we aan jouw verzoek kunnen voldoen. We zullen proberen te reageren binnen een redelijke termijn op jouw verzoek en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

17. Beveiliging

We nemen de beveiliging van jouw persoonlijke informatie serieus en implementeren technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking. We beperken de toegang tot jouw persoonlijke informatie tot medewerkers, dienstverleners en zakelijke partners die deze informatie nodig hebben om namens ons diensten te verlenen en die gebonden zijn aan strikte vertrouwelijkheid. Ondanks onze inspanningen kunnen we echter niet garanderen dat informatie over jou volledig veilig is. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van jouw inloggegevens en wachtwoorden en voor het beperken van de toegang tot jouw apparaten en accounts.

18. Contact met TimeChimp

Als je vragen, opmerkingen of zorgen hebt over dit Privacybeleid, onze privacypraktijken of als je een van jouw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via privacy@timechimp.com.

19. Wijzigingen

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om rekening te houden met veranderingen in onze bedrijfspraktijken, wettelijke of regelgevende vereisten, of andere operationele behoeften. We zullen eventuele wijzigingen aan dit Privacybeleid plaatsen op onze website en/of jou informeren via andere geschikte communicatiekanalen. Het is belangrijk dat jij dit Privacybeleid regelmatig controleert om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 05-10-2023.


Probeer gratis

No strings attached. Easy does it.
Probeer alle functionaliteiten 14 dagen gratis
Geen betaalgegevens
nodig
Bepaal zelf wanneer
je start
Plan een demo