Algemene Voorwaarden Aanbrengbonus

Met de Aanbrengbonus van TimeChimp worden klanten van TimeChimp die een gebruiker of beheerder zijn van een betaalde (een maand- of jaarabonnement) TimeChimp omgeving (de Promotor) uitgenodigd om aanbrengbonussen te verdienen door het uitnodigen van Ontvangers (zoals hieronder verder uitgelegd) om gebruik te maken van het TimeChimp Aanbrengbonusprogramma. Onderstaande Algemene Voorwaarden van de Aanbrengbonus zijn van toepassing op zowel de Promotor als de Ontvanger (tezamen hierna genoemd als ‘Deelnemers’) bij deelname aan het bovengenoemde programma.

TimeChimp behoudt zich het volledige recht om de Algemene Voorwaarden van de Aanbrengbonus op elk moment en om welke reden dan ook te schorsen, te veranderen of te beëindigen. In het geval dat een aanbrengbonus al verdiend is in overeenstemming met vorige Algemene Voorwaarden van het Aanbrengbonusprogramma vóór deze schorsing, beëindiging of wijziging zal deze te allen tijde worden voldaan.

Ontvanger
Door deel te nemen aan de aanbrengbonus van TimeChimp erkent de ontvanger dat TimeChimp het recht heeft de naam en status van het abonnement in de Aanbrengbonuspagina van de Promotor te delen om de Promotor over de status te informeren van de verdiende beloning. Specifieke cijfers over de abonnementskosten van de Ontvanger zullen niet worden gedeeld.

Aanbrengbonussen
De Aanbrengbonus kan op de volgende manier verdiend worden:

  • De Promotor deelt de unieke link zoals deze op de Aanbrengbonuspagina binnen TimeChimp getoond wordt
  • De betreffende persoon die de link ontvangt (de ‘Ontvanger) kan zich aanmelden als nieuwe klant (dat wil zeggen; als unieke persoon of rechtspersoon bij TimeChimp via de unieke link van de Promotor
  • De Ontvanger neemt minimaal een éénjarig abonnement af en heeft de betaling hiervan voldaanEr zit géén limiet aan het aantal Aanbrengbonussen dat de Promotor mag ontvangen. Elke ontvanger kan slechts één keer gebruik maken van een aanbrengbonuslink, ongeacht of de Ontvanger verscheidene aanbrengbonuslinks van verschillende Promotors heeft ontvangen of daar toegang tot heeft gehadZowel de Ontvanger, als de Promotor komen enkel in aanraking voor de Aanbrengbonus en bijbehorende beloningen op het moment dat succesvol gerefereerd is na 1 september 2019.

TimeChimp zal naar eigen inzicht vaststellen dat de Promotor en de Ontvanger de Algemene Voorwaarden van het Referral Programma van TimeChimp hebben nageleefd. Bij correcte naleving van deze voorwaarden zal bevestigd worden dat de Promotor en de Ontvanger de beloning hebben verdiend, zoals beschreven op de pagina ‘Aanbrengbonus’ binnen de TimeChimp App. Van deelnemers die de Aanbrengbonus ontvangen wordt de beloning automatisch verwerkt. De beloning van de Promotor wordt handmatig verstuurd vanuit TimeChimp via e-mail.

De korting is niet geldig i.c.m. andere kortingsacties of op offerteprijzen.

Aanbrengbonuslinks tonen
De Promotor zal zorgen dat de publicatie van zijn unieke aanbrengbonuslink niet in strijd is met de van op dat moment van toepassing zijnde anti-spamwetten. De Promotor waart TimeChimp vrij van en tegen alle claims die voort kunnen vloeien uit onrechtmatig doorsturen of delen van de unieke link.

Diversen
Het aanbrengbonusprogramma is gericht op persoonlijk, en non-commercieel gebruik. Het dient enkel te worden gedeeld met persoonlijke of zakelijke contacten van de Promotor waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat zij het op prijs zullen stellen deze link te ontvangen.TimeChimp zal geen privacygevoelige informatie delen van zowel de Promotor als de Ontvanger.

Probeer gratis

No strings attached. Easy does it.
Probeer alle functionaliteiten 14 dagen gratis
Geen betaalgegevens
nodig
Bepaal zelf wanneer
je start
Plan een demo