Een foto van een scherm waarop security te zien is, met een muis die erop klikt

Het belang van databeveiliging in urenregistratie

Het registreren van uren is niet alleen noodzakelijk, maar ook verplicht en cruciaal voor een soepel bedrijfsproces. In een tijd waarin privacy hoog in het vaandel staat en we moeten voldoen aan regels zoals de GDPR, wordt het begrijpen van de relatie tussen urenregistratie en databeveiliging steeds belangrijker. In dit artikel leggen we uit hoe je zowel aan wettelijke eisen als aan belangrijke regels voor gegevensbescherming voldoet.

Lees verder om te ontdekken waarom databeveiliging zo essentieel is in de digitale wereld van werktijdenregistratie.

Urenregistratie: wat zegt de wet?

De Arbeidstijdenwet heeft duidelijke regels vastgesteld om de arbeidstijden te registreren, met als doel de rechten van werknemers te beschermen. Het “stempelklok-oordeel” van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft deze verplichting versterkt, waarbij werkgevers nu verplicht zijn om de dagelijkse arbeidstijden en pauzes van hun werknemers nauwkeurig vast te leggen. Deze vereiste roept op tot een systeem dat toegankelijk is voor elke werknemer, terwijl het tegelijkertijd gegevens betrouwbaar en correct vastlegt.

Het “stempelklok-oordeel” van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft deze verplichting versterkt, waarbij werkgevers nu verplicht zijn om de dagelijkse arbeidstijden en pauzes van hun werknemers nauwkeurig vast te leggen.

Deze wettelijke verplichting tot urenregistratie gaat echter verder dan alleen de registratie van arbeidstijden; het vormt tevens de basis voor het verzamelen en verwerken van gegevens. Aangezien deze gegevens persoonlijk en gevoelig zijn, vallen ze onder de bescherming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) oftewel GDPR.

Het belang van databeveiliging bij tijdregistratie

In de wereld van computers en online bedreigingen is het heel belangrijk om gegevens goed te beschermen. Vooral bij het bijhouden van werktijden, want die gegevens vertellen veel over wat medewerkers doen. Als deze informatie in de verkeerde handen komt, kan dat leiden tot financiële schade, reputatieproblemen en het schenden van de privacy van medewerkers.

Als deze informatie in de verkeerde handen komt, kan dat leiden tot financiële schade, reputatieproblemen en het schenden van de privacy van medewerkers.

Dus, naast het voorkomen van ongeautoriseerde toegang, is databeveiliging ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de vastgelegde informatie klopt en betrouwbaar is. Fouten in de werktijden kunnen leiden tot ruzies, fouten in loonberekeningen en een verlies van vertrouwen in het systeem.

De verantwoordelijkheid van organisaties

Het is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een morele verantwoordelijkheid van bedrijven om de gegevens van hun werknemers te beschermen. Het garanderen van databeveiliging is niet alleen een teken van professionaliteit, maar het is ook een manier om het vertrouwen van werknemers te winnen en te behouden.

Het is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een morele verantwoordelijkheid van bedrijven om de gegevens van hun werknemers te beschermen.


Bedrijven moeten proactieve maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het urenregistratieproces niet alleen voldoen aan de wetgeving, maar ook aan de hoogste normen voor beveiliging en privacy.

De 7 aspecten van databeveiliging bij urenregistratie

Bij het zorgen voor databeveiliging in de urenregistratie, zijn de volgende 7 essentiële aspecten van gegevensbescherming van het grootste belang:

 1. Doelbinding. Geef helder aan waarom je de werktijden van je medewerkers registreert. Dit gebeurt meestal om aan arbeidsovereenkomsten of regelgeving te voldoen, en soms ook voor procesoptimalisatie. Onthoud: gebruik de verzamelde gegevens niet voor andere doelen dan het oorspronkelijke doel.
 2. Transparantie. Werknemers moeten worden geïnformeerd over welke gegevens worden vastgelegd, hoe ze worden verwerkt en met welk doel. Bied deze informatie aan in een privacyverklaring of een apart document en zorg ervoor dat je werknemers er toegang toe hebben door goede communicatie.
 3. Minimalisatie van gegevens. Verzamel enkel wat nodig is voor urenregistratie. Databescherming betekent zuinig zijn; nooit meer dan strikt noodzakelijk. Vooral van belang bij het gebruik van biometrische gegevens (zoals vingerafdrukken) voor registratie. Voor opslag en verwerking is toestemming van werknemers vereist, behalve in streng beveiligde omgevingen zoals laboratoria of kluizen.
 4. Veiligheid. Arbeidstijdgegevens moeten adequaat worden beschermd om ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal te voorkomen. Voer daarom technische en organisatorische maatregelen in, zoals geschikte versleuteling, toegangscontroles en regelmatige beveiligingscontroles.
 5. Bewaartermijnen. Volgens de wet moeten arbeidstijdgegevens minstens twee jaar bewaard worden, maar vaak worden ze zes jaar bewaard vanwege loonadministratie. Na deze termijnen veilig verwijderen of anonimiseren.
 6. Rechten van betrokkenen. Werknemers hebben het recht om toegang te krijgen tot hun vastgelegde arbeidstijdgegevens, deze te corrigeren of te laten verwijderen. Dit geldt wanneer de gegevens onnauwkeurig of niet langer nodig zijn.
 7. Gegevensoverdracht. Als je gegevens aan derden (bijv. een externe boekhouder) verstrekt, moet je ook de privacynormen van die derde controleren. Zelfs als je intern alles correct doet, blijf je als bedrijf verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de gegevens van je werknemers door externe partijen.

Tips voor verbeterde databeveiliging bij tijdregistratie

Verbeterde databeveiliging is cruciaal voor een zorgeloze bedrijfsvoering. Hier zijn enkele tips om je tijdregistratieproces te beveiligen tegen dreigingen en risico's:

 • Implementeer sterke authenticatie: Gebruik sterke wachtwoorden en overweeg tweestapsverificatie om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
 • Versleutel gevoelige gegevens: Zorg dat alle gevoelige informatie, zoals persoonlijke gegevens, versleuteld is tijdens verzending en opslag.
 • Beperk toegang: Beheer toegangsrechten tot de tijdregistratietool. Alleen geautoriseerd personeel moet toegang hebben tot gevoelige informatie.
 • Regelmatige back-ups: Maak regelmatig back-ups om verlies te voorkomen bij een storing of cyberaanval.
 • Houd software up-to-date: Zorg dat de tijdregistratietool en alle gebruikte software up-to-date zijn met de nieuwste beveiligingspatches.
 • Train je medewerkers: Bewustwording is essentieel. Train je medewerkers over databeveiliging, zoals het herkennen van phishing-e-mails en veilig omgaan met wachtwoorden.
 • Kies een betrouwbare tijdregistratie Tool: Kies een tijdregistratietool met ingebouwde beveiligingsfuncties. Controleer of de tool voldoet aan internationale normen zoals ISO 27001 voor gegarandeerd veilig gegevensbeheer.

Conclusie

Goede tijdregistratie die jouw gegevens beschermt, is superbelangrijk voor elk bedrijf. Met een moderne tool zoals TimeChimp en door te letten op alle regels voor tijdregistratie, zorg je ervoor dat je uren netjes bijgehouden worden én dat je gegevens veilig zijn. Zo voldoe je niet alleen aan de regels, maar krijg je ook het vertrouwen van je collega's.

Wil je weten hoe we met jouw gegevens omgaan? Bekijk alles op de beveiligingspagina van TimeChimp.


Andere blogs

Een foto van een vrouw aan de telefoon met een boek voor zich. Achter haar zit de illustratie van een klok

8 tips voor timemanagement voor efficiënte consultants

Optimaliseer timemanagement bij consultancy's: Ontdek tijdverspillers van grote adviesbureaus en effectieve tips - Lees nu!

Lees meer
Een foto van een man achter zijn computer met een laptop op zijn bureau

De kritieke rol van time management bij het budgetteren van IT Projecten

Omdat Tijdmanagement cruciaal voor het halen van deadlines is, onderzoeken we de impact van tijdregistratie op Projectbudgetten in IT.

Lees meer
vrouw en man kijken op beeldscherm en vrouw wijst iets op het scherm aan

De 9 onmisbare consultancy software in 2024

Dit zijn de 9 must-have softwaretools voor adviesbureaus. Krijg in deze blog een overzicht van consulting software die consultants dagelijks gebruiken.

Lees meer

Probeer gratis

No strings attached. Easy does it.
Probeer alle functionaliteiten 14 dagen gratis
Geen betaalgegevens
nodig
Bepaal zelf wanneer
je start
Plan een demo