Het belang van databeveiliging in digitale urenregistratie
4 min

Het belang van databeveiliging in digitale urenregistratie

Het bijhouden van arbeidstijden is niet alleen een wettelijke vereiste, maar ook een essentieel element voor een succesvol bedrijfsproces. Echter, in een tijd waarin gegevensbescherming en privacy bovenaan de prioriteitenlijst staan, krijgt het verband tussen wettelijk conforme urenregistratie en het waarborgen van databeveiliging steeds meer aandacht. In dit artikel gaan we dieper in op de stappen die je kunt nemen om zowel aan de arbeidstijdenregelgeving als aan de cruciale normen voor gegevensbescherming te voldoen. Na het lezen weet jij wat het belang van databeveiliging is in digitale urenregistratie.

Wettelijk conforme urenregistratie: wat zegt de wet?

De Arbeidstijdenwet heeft duidelijke regels vastgesteld om de arbeidstijden te registreren, met als doel de rechten van werknemers te beschermen. Het “stempelklok-oordeel” van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft deze verplichting versterkt, waarbij werkgevers nu verplicht zijn om de dagelijkse arbeidstijden en pauzes van hun werknemers nauwkeurig vast te leggen. Deze vereiste roept op tot een systeem dat toegankelijk is voor elke werknemer, terwijl het tegelijkertijd gegevens betrouwbaar en correct vastlegt.

Deze wettelijke verplichting tot urenregistratie gaat echter verder dan alleen de registratie van arbeidstijden; het vormt tevens de basis voor het verzamelen en verwerken van gegevens. Aangezien deze gegevens persoonlijk en gevoelig zijn, vallen ze onder de bescherming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het cruciale belang van databeveiliging bij tijdregistratie

Te midden van de digitale revolutie en de toegenomen cyberdreigingen is databeveiliging niet langer een optioneel extraatje, maar een absolute noodzaak. Bij tijdregistratie zijn de gegevens die worden verzameld niet zomaar willekeurige cijfers; het zijn digitale representaties van het werk, de aanwezigheid en het bestaan van individuele werknemers. Deze informatie, als in verkeerde handen, kan grote gevolgen hebben, variërend van financiële verliezen tot reputatieschade en inbreuk op de privacy van werknemers.

Databeveiliging binnen tijdregistratie is niet alleen een zaak van het beschermen van gegevens tegen ongeautoriseerde toegang. Het gaat ook om het waarborgen van de integriteit en nauwkeurigheid van de vastgelegde informatie. Onnauwkeurige of gemanipuleerde arbeidstijdgegevens kunnen resulteren in geschillen, foutieve loonberekeningen en een algeheel verlies van vertrouwen in het systeem.

De verantwoordelijkheid van bedrijven

Het is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een morele verantwoordelijkheid van bedrijven om de gegevens van hun werknemers te beschermen. Het garanderen van databeveiliging is niet alleen een teken van professionaliteit, maar het is ook een manier om het vertrouwen van werknemers te winnen en te behouden. Bedrijven moeten proactieve maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het urenregistratieproces niet alleen voldoen aan de wetgeving, maar ook aan de hoogste normen voor beveiliging en privacy.

De 7 aspecten van gegevensbescherming bij urenregistratie

Bij het waarborgen van databeveiliging binnen urenregistratie zijn de volgende 7 cruciale aspecten van gegevensbescherming van het grootste belang:

 1. Doelbinding. Geef duidelijk aan waarom je de arbeidstijdgegevens van je medewerkers wilt vastleggen. Bedrijven registreren doorgaans arbeidstijden om arbeidsovereenkomsten na te komen of arbeidstijdvoorschriften te handhaven. Maar ook organisatorische redenen zoals procesoptimalisatie kunnen een rol spelen. Hoe dan ook: De vastgelegde gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt die niet in overeenstemming zijn met het oorspronkelijke doel.
 2. Transparantie. Werknemers moeten worden geïnformeerd over welke gegevens worden vastgelegd, hoe ze worden verwerkt en met welk doel. Bied deze informatie aan in een privacyverklaring of een apart document en zorg ervoor dat je werknemers er toegang toe hebben door goede communicatie.
 3. Gegevensminimalisatie. Verzamel alleen de gegevens die je nodig hebt voor het doel van de urenregistratie. Gegevensbescherming betekent ook zuinigheid, dus je verzamelt nooit meer gegevens dan strikt noodzakelijk is. Dit aspect is vooral relevant wanneer je de urenregistratie via biometrische gegevens (bijv. vingerafdrukken) laat verifiëren. Voor het opslaan en verwerken van deze bijzonder persoonsgegevens is toestemming van je werknemers vereist. Een uitzondering geldt alleen op plaatsen waar strenge veiligheidsvoorschriften gelden, zoals laboratoria of kluizen.
 4. Veiligheid. Arbeidstijdgegevens moeten adequaat worden beschermd om ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal te voorkomen. Voer daarom technische en organisatorische maatregelen in, zoals geschikte versleuteling, toegangscontroles en regelmatige beveiligingscontroles.
 5. Bewaartermijnen. Bepaal hoe lang arbeidstijdgegevens moeten worden bewaard om aan wettelijke vereisten te voldoen. Volgens de wet moeten arbeidstijdgegevens minstens twee jaar worden bewaard. Vaak wordt urenregistratie ook gebruikt voor de loonadministratie, dus de gegevens kunnen ook zes jaar worden bewaard. Na afloop van deze termijnen moeten de gegevens veilig worden verwijderd of geanonimiseerd.
 6. Rechten van betrokkenen. Werknemers hebben het recht om toegang te krijgen tot hun vastgelegde arbeidstijdgegevens, deze te corrigeren of te laten verwijderen. Dit geldt wanneer de gegevens onnauwkeurig of niet langer nodig zijn.
 7. Gegevensoverdracht. Als je gegevens aan derden (bijv. een externe boekhouder) verstrekt, moet je ook de privacynormen van die derde controleren. Zelfs als je intern alles correct doet, blijf je als bedrijf verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de gegevens van je werknemers door externe partijen.

Tips voor verbeterde databeveiliging bij tijdregistratie

Verbeterde databeveiliging is de sleutel tot een zorgeloze bedrijfsvoering. Ontdek met onderstaande tips hoe je jouw tijdregistratieproces beveiligt tegen dreigingen en risico’s. Leer waarom een betrouwbare tijdregistratietool en bewustwordingstraining voor medewerkers onmisbaar zijn voor een databeveiliging.

 • Implementeer Sterke Authenticatie: Vereis sterke wachtwoorden en overweeg tweestapsverificatie om ongeautoriseerde toegang tot het systeem te voorkomen.
 • Versleutel Gevoelige Gegevens: Zorg ervoor dat alle gevoelige gegevens, inclusief persoonlijke informatie, versleuteld zijn, zowel tijdens verzending als opslag.
 • Beperk Toegang: Beheer toegangsrechten tot de tijdregistratie tool. Alleen geautoriseerd personeel moet toegang hebben tot gevoelige informatie.
 • Regelmatige Back-ups: Voer regelmatig back-ups uit van alle gegevens om verlies te voorkomen bij een eventuele storing of cyberaanval.
 • Houd Software Up-to-Date: Zorg ervoor dat de tijdregistratie tool en alle gebruikte software up-to-date zijn met de nieuwste beveiligingspatches.
 • Train Je Medewerkers: Bewustwording is essentieel. Train je medewerkers over best practices voor databeveiliging, zoals het vermijden van phishing-e-mails en het veilig omgaan met wachtwoorden.
 • Kies een Betrouwbare Tijdregistratie Tool: Opteer voor een betrouwbare tijdregistratie tool met ingebouwde databeveiligingsfuncties. Controleer of de tool voldoet aan internationale normen en certificeringen zoals ISO 27001, die garanderen dat gegevens op een veilige manier worden beheerd.

Conclusie

Efficiënte urenregistratie die rekening houdt met gegevensbescherming is onmisbaar voor elk bedrijf. Door gebruik te maken van een moderne urenregistratietool zoals TimeChimp en alle aspecten van wettelijk conforme urenregistratie in acht te nemen, creëer je een optimale balans tussen urenregistratie en gegevensbescherming. Hierdoor voldoe je niet alleen aan alle wettelijke voorschriften, maar win je ook het vertrouwen van je medewerkers.

Wil je weten hoe wij met jouw gegevens omgaan? Lees er alles over op de beveiligingspagina van TimeChimp.

Other blogs

Koffie break met Stephanus: Head of Product & Development

Stephanus van Vuuren - Lees alles over het Head of Product & Development en hoe hij en zijn team TimeChimp verbeteren!

Lees meer
Lees meer over Koffie break met Stephanus: Head of Product & Development

8 tips voor timemanagement voor efficiënte consultants

Optimaliseer timemanagement bij consultancy's: Ontdek tijdverspillers van grote adviesbureaus en effectieve tips - Lees nu!

Lees meer
Lees meer over 8 tips voor timemanagement voor efficiënte consultants

Zzp'er inhuren: belangrijke regels & tips

In dit artikel leer je hoe je zzp'ers kunt inhuren, hoe het met het arbeidsrecht zit en hoe je succesvol met hen kunt samenwerken.

Lees meer
Lees meer over Zzp'er inhuren: belangrijke regels & tips

Probeer gratis

No strings attached. Easy does it.

 • Probeer alle functionaliteiten
  14 dagen gratis
 • Geen betaalgegevens
  nodig
 • Bepaal zelf wanneer
  je start
Top left shape
Top right shape
Bottom left shape
Bottom right shape