Een man wijst naar een lijstje die uitlegt waar SMART voor staat; specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden

SMART doelen: 4 voorbeelden hoe te gebruiken in je bedrijf

Je wilt de SMART methode toepassen in je bedrijf, maar weet niet hoe? We helpen je graag op weg. We bespreken 4 SMART-doelen aan de hand van praktijkvoorbeelden.

1. SMART-Doel: Omzetverhoging

Voorbeeld: Je bedrijf heeft de afgelopen vijf jaar gemiddeld 10 procent meer omzet per jaar gedraaid. Je wilt nieuwe markten aanboren en zoekt hiervoor nieuwe medewerkers. Daar heb je extra financiële middelen voor nodig.

Dit voorbeeld kan je als volgt in een SMART doelstelling formuleren:

“In het komende begrotingsjaar moet de omzet met 15% omhoog om middelen vrij te maken voor nieuwe medewerkers. We monitoren met een projectmanagement- en tijdregistratietool. Op deze manier kunnen we een strakke planning maken en krijgen we inzicht in de werktijd en omzet per klant en medewerker.”

 • Specifiek: Het doel is duidelijk; onze omzet verhogen.
 • Meetbaar: De omzetcijfers zijn harde data.
 • Acceptabel: De extra omzet kan worden gebruikt om de verovering van nieuwe markten te realiseren.
 • Realistisch: De gemiddelde omzetstijging in de afgelopen jaren was 10 procent. Met nieuwe medewerkers en een nieuwe werkwijze is de verwachte omzetstijging van 15 procent realistisch.
 • Tijdgebonden: Deze omzetstijging wordt in een jaar gerealiseerd.

2. SMART-Doel: App-gebruik verhogen

Voorbeeld: Je bedrijf maakt software voor tijdregistratie en 60 procent van de klanten gebruikt de huidige mobiele app. Op basis van de uitkomsten van een enquête onder niet-gebruikers van de app, hebben we een nieuwe versie ontwikkeld met veel functionele verbeteringen. Nu moeten we klanten verleiden over te stappen naar de nieuwe app.

Dit voorbeeld kan je als volgt in een SMART doelstelling formuleren:

“Binnen drie maanden na lancering van de nieuwe app moet 90 procent van de huidige gebruikers zijn overgestapt. In de app informeren we ze regelmatig met pop-upberichten over de nieuwe app. Tegelijkertijd vertellen we niet-gebruikers over de verbeterde app met pop-upberichten in de webomgeving en via sociale media. We willen dat het totale aandeel appgebruikers in dezelfde periode toeneemt tot 80 procent.”

 • Specifiek: In de communicatie maken we duidelijk onderscheid tussen bestaande en nieuwe appgebruikers.
 • Meetbaar: Het aandeel appgebruikers is natuurlijk meetbaar. Daarnaast zien we in de data hoe gebruiksvriendelijk de nieuwe app daadwerkelijk is.
 • Acceptabel: Niet-gebruikers hebben de input geleverd voor de verbeterde functionaliteiten in de nieuwe app.
 • Realistisch: De feedback van niet-gebruikers verantwoord de aanname dat de nieuwe app aantrekkelijker is voor klanten en meer zal worden gebruikt.
 • Tijdgebonden: De deadline voor dit doel is drie maanden na de lancering van de app.

3. SMART-Doel: Klantentevredenheid verhogen

Voorbeeld: De klantenservice ontvangt de laatste maanden meer klachten over verschillende producten die we verkopen. Je wil uitzoeken waar het probleem ligt en de klanttevredenheid snel terugbrengen op niveau en vergroten.

Dit voorbeeld kan je als volgt in een SMART doelstelling formuleren:

“Binnen een maand ondernemen we de volgende acties. Onze klantenservice stuurt een enquête met 15 vragen naar de 50 klanten met de hoogste omzet. In de vragenlijst besteden we speciale aandacht aan de 10 producten waarover de meeste klachten binnenkwamen. We vragen tevens naar wensen en oplossingen die onze klanten in gedachten hebben. Tevens verlengen we per direct de retourtermijn voor deze producten van 14 tot 21 dagen.”

 • Specifiek: Er wordt direct actie ondernomen om de problemen op te lossen.
 • Meetbaar: De beoordeling van de vragenlijst levert meetbare resultaten op.
 • Acceptabel: Verhoging van de klantentevredenheid werkt omzetverhogend.
 • Realistisch: De retourtermijn is eenvoudig aan te passen. We ontvangen betere inzichten van de 50 belangrijkste klanten over hun loyaliteit naar ons bedrijf.
 • Tijdgebonden: Alle maatregelen worden binnen een maand uitgevoerd.

4. SMART-Doel: Nieuwe medewerkers werven

Voorbeeld: Het verkoopteam heeft het afgelopen jaar 15 nieuwe grote klanten binnengehaald. Realistisch gezien is dit het maximaal haalbare voor het aantal medewerkers. Het team heeft zelfs al contact met een aantal potentiële grote klanten. Om te zorgen voor een goeie follow-up en te voorkomen dat de werkdruk in het sales-team te hoog wordt, gaan we op zoek naar versterking.

Dit voorbeeld kan je als volgt in een SMART doelstelling formuleren:

“Om het sales-team te versterken, worden in het vierde kwartaal drie extra medewerkers aangenomen. We schakelen een werving-en-selectiebureau in dat potentiële kandidaten benadert en uitnodigt voor een gesprek. De teamleider maakt een plan hoe de nieuwe collega’s binnen twee weken kunnen worden ingewerkt.”

 • Specifiek: Het doel is helder. Drie nieuwe medewerkers voor het sales-team.
 • Meetbaar: In ons CRM-systeem zien we de reactietijd van het verkoopteam op inkomende verzoeken en andere werkzaamheden. Dat inzicht maakt het tekort aan medewerkers zichtbaar.
 • Acceptabel: De versterking van het team zorgt voor een betere balans waardoor de werkvreugde toeneemt en de follow-up naar nieuwe klanten wordt versneld.
 • Realistisch: De nieuwe medewerkers zijn snel inzetbaar door het inschakelen van een bureau en het inwerkplan van de teamleider.
 • Tijdgebonden: Er is duidelijke tijdspad afgesproken voor de werving, selectie en het inwerktraject.

Tip: Minimale inspanning, maximaal effect

Het stellen van SMART doelen zoals in deze voorbeelden zijn een eerste belangrijke stap ‘to get things done!’.

Maak het jezelf makkelijk om de voortgang van alle projecten in de gaten te houden en waar nodig bij te sturen: TimeChimp combineert eenvoudige tijdregistratie met duidelijk projectbeheer. Kortom, minimale inspanning voor maximaal effect.

Andere blogs

Een foto van een vrouw aan de telefoon met een boek voor zich. Achter haar zit de illustratie van een klok

8 tips voor timemanagement voor efficiënte consultants

Optimaliseer timemanagement bij consultancy's: Ontdek tijdverspillers van grote adviesbureaus en effectieve tips - Lees nu!

Lees meer
Een foto van een man achter zijn computer met een laptop op zijn bureau

De kritieke rol van time management bij het budgetteren van IT Projecten

Omdat Tijdmanagement cruciaal voor het halen van deadlines is, onderzoeken we de impact van tijdregistratie op Projectbudgetten in IT.

Lees meer
vrouw en man kijken op beeldscherm en vrouw wijst iets op het scherm aan

De 9 onmisbare consultancy software in 2024

Dit zijn de 9 must-have softwaretools voor adviesbureaus. Krijg in deze blog een overzicht van consulting software die consultants dagelijks gebruiken.

Lees meer

Probeer gratis

No strings attached. Easy does it.
Probeer alle functionaliteiten 14 dagen gratis
Geen betaalgegevens
nodig
Bepaal zelf wanneer
je start
Plan een demo