Een man typt op een laptop. Er staat groot 2024 in beeld

HR-wijzigingen 2024: Wat staat er op de planning?

Nieuw jaar, nieuwe regels! 2024 brengt een golf van hr-veranderingen met zich mee. In dit artikel gaan we dieper in op wat je kunt verwachten. Van algemene verhogingen en vergoedingen tot aanpassingen in de arbeidswet, we zullen de belangrijkste punten behandelen zodat je goed voorbereid bent.

Algemene verhogingen en vergoedingen voor 2024

Het is belangrijk voor je hr-afdeling om de algemene verhogingen en aangepaste vergoedingen voor 2024 in de gaten te houden. We hebben alle wijzigingen in het minimumloon, de reiskostenvergoeding en de vergoedingen voor thuiswerken verzameld.

Invoering uniform uurloon & verhoging minimumloon 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal er een significante verandering plaatsvinden: het uniforme uurloon wordt ingevoerd, ter vervanging van de wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder wordt met 3,75% verhoogd naar € 13,27 per uur. Op de website van de Rijksoverheid kun je de bedragen voor de minimumjeugdlonen voor werknemers jonger dan 21 vinden.

Deze invoering van het minimumuurloon kan ook betekenen dat aanpassingen nodig zijn in je salarisadministratie, arbeidscontracten en cao’s. De Rijksoverheid heeft alle essentiële informatie voor werkgevers verzameld in het kennisdocument Wettelijk Minimum Uurloon 2024.

Aanpassing reiskostenvergoeding 2024

Een andere belangrijke aanpassing betreft de kilometervergoeding. In 2023 is de belastingvrije reiskostenvergoeding al verhoogd van 19 cent naar 21 cent per kilometer. Voor 2024 staat er opnieuw een verhoging gepland, waardoor het belastingvrije tarief nu op 23 cent per kilometer komt te liggen.

Thuiswerkvergoeding 2024

Vanaf 2024 zal ook de onbelaste thuiswerkvergoeding stijgen. Volgens de wet wordt het bedrag van de onbelaste thuiswerkvergoeding jaarlijks geïndexeerd met behulp van de tabelcorrectiefactor en vervolgens afgerond op een veelvoud van 5 cent. De tabelcorrectiefactor voor 2024 wordt naar verwachting eind december in de Staatscourant gepubliceerd en zal naar schatting 9,9% bedragen. Dit betekent dat de onbelaste thuiswerkvergoeding naar verwachting zal stijgen van € 2,15 naar € 2,35 per thuiswerkdag in 2024.

Arbeidswet wijzigingen voor 2024

Naast de algemene verhogingen en aanpassingen van vergoedingen, treden er in 2024 ook enkele wijzigingen in de Nederlandse arbeidswetgeving in werking. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor je samengevat.

Verruiming van vrijstelling voor ov-kaart

Het kabinet heeft plannen om het voor werkgevers eenvoudiger te maken om werknemers een OV-kaart te vergoeden of te verstrekken zonder loonheffing. Tot nu toe moesten werkgevers veel administratieve rompslomp bijhouden en loonheffing inhouden en afdragen als de werknemer de kaart niet voldoende zakelijk gebruikte.

Vanaf 1 januari 2024 maakt het niet meer uit op welke manier werkgevers een OV-kaart aan een werknemer verstrekken. De fiscale gevolgen zijn hetzelfde voor alle methoden. Als de werknemer de OV-kaart ook zakelijk gebruikt, hoeft de werkgever geen loonheffing in te houden en af te dragen. De werkgever hoeft dan ook niet langer te controleren of de vergoeding niet hoger is dan de werkelijke kosten van het zakelijke gebruik. De Rijksoverheid stelt een tabel op de website beschikbaar waarin de fiscale verschillen tussen het verstrekken, toekennen en vergoeden van een ov-kaart worden weergegeven.

Terug naar Start: Werkkostenregeling in 2024

In 2023 zagen we een tijdelijke verruiming van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling (WKR) tot 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom, wat een welkome verandering was voor werkgevers. Maar zoals gebruikelijk bij tijdelijke maatregelen, keert vanaf 1 januari 2024 het standaardtarief van de WKR terug naar 1,92%. Voor het deel van de fiscale loonsom boven de eerste € 400.000 blijft de vrije ruimte onveranderd op 1,18%.

Met andere woorden, de tijdelijke voordelen van 2023 maken plaats voor de gebruikelijke regeling in 2024. Werkgevers dienen zich bewust te zijn van deze verandering en hun budgetten en uitgavenplannen dienovereenkomstig aan te passen om onaangename fiscale verrassingen te voorkomen.

Verplichte CO2-rapportage

Vanaf 2024 zijn organisaties met 100 werknemers of meer verplicht om een CO2-rapportage in te dienen. Deze rapportage moet de CO2-uitstoot omvatten die wordt veroorzaakt door zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van hun medewerkers. Werkgevers moeten gegevens verzamelen voor het jaar 2024 en deze uiterlijk op 30 juni 2025 indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waar de CO2-uitstoot wordt berekend.

Er is een uitzondering voor werkgevers die geen mobiliteitsregelingen aanbieden. Als zij geen vergoedingen verstrekken of vervoersopties beschikbaar stellen, zijn zij vrijgesteld van de rapportageverplichting omdat zij geen administratie hebben om in te dienen. Deze verplichting geldt dus alleen voor organisaties die daadwerkelijk invloed hebben op de CO2-uitstoot via hun mobiliteitsbeleid. Het is van groot belang om deze regels te begrijpen en te volgen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving in 2024.

Aftopping 30%-regeling voor expats in 2024

In 2024 treedt de ‘aftoppingsmaatregel’ van de 30%-regeling in werking voor buitenlandse werknemers. Onder strikte voorwaarden mogen buitenlandse werkers gedurende maximaal vijf jaar 30% van hun inkomen belastingvrij ontvangen. Maar vanaf 2024 is er een belangrijke wijziging: dit belastingvoordeel wordt beperkt tot de maximumgrens van de Wet normering topinkomens, namelijk € 233.000.

Deze aanpassing heeft gevolgen voor buitenlandse werknemers die gebruikmaken van deze regeling. Het is van essentieel belang om op de hoogte te zijn van deze verandering in de belastingwetgeving, aangezien het niet alleen hun financiële situatie beïnvloedt, maar ook de manier waarop bedrijven buitenlandse kenniswerkers aantrekken en behouden. Het is sterk aan te raden om de exacte voorwaarden en implicaties van deze wijziging te begrijpen.

Crisisregeling personeelsbehoud

Het arbeidsmarktpakket streeft naar meer flexibiliteit voor werkgevers, waaronder de Crisisregeling Personeelsbehoud. Deze regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om hun werknemers intern te herplaatsen tijdens een bedrijfscrisis of noodsituatie. Werkgevers kunnen ook verzoeken dat werknemers tijdelijk minder uren werken.

Deze maatregelen stellen werkgevers in staat om hun personeelsbestand aan te passen aan de uitdagingen die ze tegenkomen, terwijl ze waardevolle arbeidskrachten proberen te behouden. Het vormt een essentieel instrument voor bedrijven die snel moeten reageren tijdens crisissituaties.

Beëindiging Inkomensvoordeel, Verbetering voor Arbeidsgehandicapten

Als onderdeel van de aanpassingen in het arbeidsmarktbeleid worden diverse inkomensvoordelen gewijzigd. Het jeugd-LIV verdwijnt al vanaf 1 januari 2024, en vanaf 2025 zal het kabinet het Lage-inkomensvoordeel (LIV) volledig afschaffen. Het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers wordt beëindigd per 2026. Tegelijkertijd komt er echter goed nieuws voor arbeidsgehandicapte werknemers in de vorm van een verbeterd loonkostenvoordeel voor herplaatsing.

Deze veranderingen hebben impact op verschillende werknemersgroepen en werkgevers. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van de invloed die deze wijzigingen zullen hebben op de arbeidsmarkt in de komende jaren. Het doel van deze aanpassingen is om een balans te vinden tussen het stimuleren van werkgelegenheid en het ondersteunen van specifieke groepen binnen de arbeidsmarkt.

Je bent nu klaar om alle essentiële wijzigingen binnen je hr-afdeling door te voeren voor 2024. Vergeet niet om het vakantietegoed van je medewerkers aan te vullen en hen op de hoogte te stellen van het aantal vakantie-uren dat ze kunnen meenemen naar het nieuwe jaar. We wensen je veel succes in 2024!

Andere blogs

Een foto van een vrouw aan de telefoon met een boek voor zich. Achter haar zit de illustratie van een klok

8 tips voor timemanagement voor efficiënte consultants

Optimaliseer timemanagement bij consultancy's: Ontdek tijdverspillers van grote adviesbureaus en effectieve tips - Lees nu!

Lees meer
Een foto van een man achter zijn computer met een laptop op zijn bureau

De kritieke rol van time management bij het budgetteren van IT Projecten

Omdat Tijdmanagement cruciaal voor het halen van deadlines is, onderzoeken we de impact van tijdregistratie op Projectbudgetten in IT.

Lees meer
vrouw en man kijken op beeldscherm en vrouw wijst iets op het scherm aan

De 9 onmisbare consultancy software in 2024

Dit zijn de 9 must-have softwaretools voor adviesbureaus. Krijg in deze blog een overzicht van consulting software die consultants dagelijks gebruiken.

Lees meer

Probeer gratis

No strings attached. Easy does it.
Probeer alle functionaliteiten 14 dagen gratis
Geen betaalgegevens
nodig
Bepaal zelf wanneer
je start
Plan een demo