Een foto van een document met grafieken erop. Ernaast ligt een post it, een laptop en iemand schrijft aantekeningen

Declarabiliteit bij Consultancy en Adviesbureaus

Data, het lijkt bijna wel of alles er tegenwoordig om draait. Steeds meer bedrijven zien de meerwaarde in het maken van beslissingen die ‘data driven’ zijn. Ook binnen TimeChimp zijn we veel bezig met het maken van data gedreven keuzes. In dit blog gaan we in op de declarabiliteit van consultancy- en adviesbureaus via onze eigen gebruikersdata.

In grote lijnen zou je de datastromen bij TimeChimp kunnen onderverdelen in twee verschillende groepen. Enerzijds alles wat relevant is voor het aantrekken van een nieuwe klant voor ons, en anderzijds de data die weergeeft hoe een klant zich gedraagt binnen onze tool. In dit onderzoek richten we ons op de data uit de laatste categorie en specifiek opeen belangrijke KPI (Key Performance Indicator) voor Consultancy en Adviesbureaus, namelijk de ‘declarabiliteit’. We leggen je uit wat dit inhoudt, waarom het belangrijk is en wat de verschillen zijn met andere veel genoemde KPI’s voor de eerder genoemde industrie.

Analyse over de declarabiliteit in de Consultancy en Advies Sector

We hebben onderzoek gedaan naar bedrijven in de bovengenoemde sector met een bedrijfsgrootte van 20 tot 50 medewerkers over geheel 2019. Er zijn meerdere datapunten geanalyseerd, waarbij de meest interessante conclusies lagen in de declarabiliteit. Zo zijn we erachter gekomen dat deze groep bedrijven over het gehele jaar een gemiddelde declarabiliteit lieten optekenen van 82,36%. Dit cijfer ligt zeer hoog vergeleken met de markt en is indicatief voor een efficiënte bedrijfsvoering. Maar wat betekent dit precies? En wat is het verschil tussen productiviteit en declarabiliteit ook alweer? Daar gaan we in het vervolg dieper op in.

Veel van onze klanten komen uit deze sector en representeren deze bedrijfsgrootte. We horen regelmatig van ze dat urenregistratie een omslachtig, vervelend en ronduit chaotische klus is. Dat klinkt ons niet vreemd in de oren, je bedrijf groeit hard en floreert, maar komt na een tijdje in de knoop met urenregistratie. Die urenregistratie gebeurt vaak nog in Excel. Dat werkt misschien nog als je kleiner bent, maar wat gebeurt er zodra er 20+ medewerkers aan verschillende projecten werken? Het is belangrijk om verschillende zaken tegelijk te monitoren. De looptijd van het project, het budget wat ermee gemoeid is, de verschillende tarieven. Tegelijkertijd moet je ook rekening houden met verschillende medewerkers.

Je snapt het wel, een overzichtelijk Excel sheet wordt al snel een nachtmerrie. Daarom beslissen veel ondernemers uit de consultancy en advies industrie om over te gaan op urenregistratie in de cloud, en met succes.

Een screenshot van het powerbi dashboard van timechimp

Wat is het verschil tussen productiviteit en declarabiliteit?

Productiviteit en declarabiliteit. Twee termen die je snel door elkaar heen gebruikt. Ze betekenen zeker niet hetzelfde. De productiviteit van een werknemer is het aantal gewerkte uren voor de opdrachtgever in verhouding tot de contracturen. Hoe productief een medewerker moet zijn, is afhankelijk van de norm binnen de organisatie. Dit verschilt per branche, bedrijf en soms zelfs per functie.

Productiviteit bereken je snel en en eenvoudig. Stel je werkt 40 uur per week. Hiervan besteed je 32 uur aan het project van de klant. De overige 8 uur besteed je aan intern overleg en reistijd naar de klant. Je productiviteit is dan (40/32)*(100) = 80%.

De eerder genoemde productiviteitsnorm binnen de organisatie kan ook eenvoudig berekend worden. Je berekent eerst de jaarlijkse contracturen van een werknemer en trekt hier het totaal aantal uren van verlof- en feestdagen af. Dit zijn het aantal ‘beschikbare uren’. Kijk vervolgens naar interne data van werknemers met een soortgelijke functie en maak aan de hand hiervan een schatting van de tijd die de betreffende medewerker gaat besteden aan interne werkzaamheden. Denk hierbij aan overleg en studietijd. Trek de interne uren van het aantal beschikbare uren af, hetzelfde doe je voor bijvoorbeeld reistijd. Nu hou je het aantal ‘norm-uren’ over, het aantal uren dat de werknemer op jaarlijkse basis dient te maken. Deze norm-uren kun je meenemen voor de begroting van een bedrijf, door ze te vermenigvuldigen met het uurtarief.

Productiviteitsnorm = Totaal Aantal Contracturen – (verlof + feestdagen + interne uren)

Naast productiviteit heb je ook declarabiliteit. Omdat je als ondernemer kosten maakt, is het belangrijk dat de gewerkte uren geld opbrengen. Te veel interne werkzaamheden leveren meestal niet direct geld op voor jouw organisatie omdat ze niet aan de klant gefactureerd kunnen worden. De mate waarin de productieve uren (gewerkte uren * uurtarief) daadwerkelijk in rekening worden gebracht is declarabiliteit. Zo worden er soms te veel uren gemaakt voor een klant – dan is de werknemer wél productief, maar niét declarabel genoeg.

De meeste ondernemingen binnen de consultancy en advies branche streven naar een declarabiliteit van zo’n 70%. Wanneer je daaronder zit is het verstandig om eens goed naar je bedrijfsvoering te kijken.  Als een onderneming minder dan 50% declarabiliteit heeft, is de onderneming meestal verliesgevend. Er worden immers minder uren verkocht dan in totaliteit beschikbaar zijn. De meeste tijd gaat dan ‘verloren’ aan interne werkzaamheden. En ja, dit is een vuistregel. Deze kunnen wel degelijk (indirect) belangrijk zijn voor toekomstige winstgevendheid! Heb je geen inzicht in je declarabiliteit of productiviteit binnen jou organisatie? Probeer TimeChimp urenregistratie in combinatie met onze Microsoft Power BI koppeling. Dan maak je in een handomdraai zo’n dashboard als de afbeelding hierboven.

De data van onze klanten

Een goede declarabiliteit wil dus zeggen dat de uren die gewerkt worden, goed worden geregistreerd en dat het grootste deel van de gemaakte uren ook wordt gefactureerd naar de klant. Zoals eerder gezegd zien wij dat onze klanten uit de consultancy en advies branche een declarabiliteit van maar liefst 82,36% laten optekenen. Als ze gebruik maken van ons klantenportaal, waarbij inzicht in de gewerkte uren verleend kan worden aan de klant, stijgt dit zelfs naar 90,67%.

Een illustratie van het klantenportaal van timechimp

Hieruit kunnen we een aantal dingen afleiden. Zo is de kans dat deze bedrijven financieel goed draaien zeer aannemelijk. De gemiddelde declarabiliteit ligt immers hoger dan het streven van 70%. Er wordt efficiënt gewerkt en er worden veel declarabele uren geschreven. Het klantenportaal geeft klanten inzicht in o.a. uren en projecten, zonder dat ze medewerkers hoeven te bellen of mailen. Dit schept niet alleen vertrouwen, maar het zorgt er ook voor dat medewerkers minder gestoord worden. Wat er toe leidt dat er minder niet-declarabele uren worden gemaakt. Het is duidelijk dat het gebruik van het klantenportaal een positieve invloed heeft op de declarabiliteit.

Er is wel een kanttekening die moet worden gemaakt bij zeer hoge declarabiliteit. Als de declarabiliteit langdurig heel hoog blijft, dan is er een kans dat medewerkers overwerkt raken. Dit kan namelijk betekenen dat ze ook werken tijdens uren die in eerste instantie gereserveerd waren voor bijvoorbeeld vergaderingen. Dit kan ervoor zorgen dat de kwaliteit van het werk vermindert. Een te hoge declarabiliteit over een lange periode is een signaal naar de directie toe. Bijvoorbeeld dat er extra personeel moet worden aangenomen of processen aangepast moeten worden. In die zin is het dus ook zeer nuttige sturingsinformatie voor je bedrijf.

Waarom is het zo belangrijk om goed inzicht te hebben in je declarabiliteit?

In de consultancy- en adviesbranche draait het hoofdzakelijk om uren maken voor klanten. Toch worden logischerwijs niet alle gewerkte uren gefactureerd aan de klant.  Zoals hierboven uitgelegd, dient een bedrijf te streven naar een declarabiliteit van tenminste 70% of hoger. Als dit percentage lager is, is dit een teken dat er aanpassingen moeten worden gedaan. Toch is het niet altijd duidelijk waar deze aanpassingen gemaakt moeten worden. Daarom is het belangrijk om uren te registeren op verschillende niveaus. Op het moment dat je registreert op klant-, activiteit- en projectniveau kun je interessante inzichten uit de data verkrijgen. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde activiteiten die, in tegenstelling tot de verwachting, tóch minder declarabel blijken te zijn? Of vraagt die ene klant toch veel meer van de medewerkers en daalt de declarabiliteit van die klant, waardoor hij het gemiddelde meeneemt en jou een verdraaid beeld geeft van de rest van de klanten? Een duidelijke oplossing én norm voor urenregistratie is daarom van essentieel belang voor het vergaren van interessante inzichten. Deze inzichten geven jouw als ondernemer de mogelijkheid om je onderneming naar het volgende niveau te tillen.

Hoe krijg ik meer inzicht in m’n uren?

Worden de uren goed ingezet of wordt er te weinig of net te veel gewerkt voor klanten? Zijn er zaken die  werknemers veel tijd kosten, zoals reistijden of lange meetings? Dit zijn allemaal vragen waar je geen duidelijk antwoord op krijgt als medewerkers van een bedrijf hun uren niet registreren.

Een goed tijdsregistratie programma geeft een ondernemer inzicht in de declarabiliteit van het gehele bedrijf, maar ook van elke werknemer apart. Zo kunnen er aanpassingen worden gemaakt, indien nodig. In TimeChimp kun je bijvoorbeeld ook projecten toevoegen. Zo is het duidelijk wie welke uren heeft gemaakt en welke tarieven hiervoor werden gehanteerd.

Wil je graag nóg dieper in je data duiken? Het moeilijkste werk hebben wij voor je uit handen genomen met onze Power BI koppeling. Zo kun je eenvoudig jouw TimeChimp registraties koppelen aan je eigen data. Hier lees je meer over de koppeling.

Andere blogs

Een foto van een vrouw aan de telefoon met een boek voor zich. Achter haar zit de illustratie van een klok

8 tips voor timemanagement voor efficiënte consultants

Optimaliseer timemanagement bij consultancy's: Ontdek tijdverspillers van grote adviesbureaus en effectieve tips - Lees nu!

Lees meer
Een foto van een man achter zijn computer met een laptop op zijn bureau

De kritieke rol van time management bij het budgetteren van IT Projecten

Omdat Tijdmanagement cruciaal voor het halen van deadlines is, onderzoeken we de impact van tijdregistratie op Projectbudgetten in IT.

Lees meer
vrouw en man kijken op beeldscherm en vrouw wijst iets op het scherm aan

De 9 onmisbare consultancy software in 2024

Dit zijn de 9 must-have softwaretools voor adviesbureaus. Krijg in deze blog een overzicht van consulting software die consultants dagelijks gebruiken.

Lees meer

Probeer gratis

No strings attached. Easy does it.
Probeer alle functionaliteiten 14 dagen gratis
Geen betaalgegevens
nodig
Bepaal zelf wanneer
je start
Plan een demo