Een foto van een lijngrafiek die laat zien hoeveel winst er wordt gemaakt. Iemand steekt zijn duim op

Winst, winstmarge & winstgevendheid berekenen voor management

Wat heeft elk bedrijf nodig om succesvol te zijn? Winst natuurlijk. Maar hoe hoog moet de winst zijn om te kunnen spreken van succes? En hoe kun je de winstgevendheid berekenen zonder te verdwalen in chaotische Excel-sheets of een enorme stapel bonnetjes? Waarom is de winstmarge misschien wel belangrijker? En wat is de rentabiliteit? Laat ons het uitleggen.

Verschil: winst, winstmarge, winstgevendheid & rentabiliteit

Winst is het positieve verschil tussen alle opbrengsten en alle kosten van een bedrijf gedurende een bepaalde periode. Het is het bedrag dat overblijft nadat alle uitgaven, inclusief operationele kosten, belastingen, rente en andere kosten, van de opbrengsten zijn afgetrokken. Het is een absolute waarde die wordt uitgedrukt in harde euro’s. Als dit resultaat negatief is, spreken we uiteraard van verlies.

Winstmarge is de procentuele verhouding tussen de winst en de omzet van een bedrijf. Je meet de winstgevendheid van de afzonderlijke producten of diensten. Zo kan je van elk product of dienst de brutowinstmarge, nettowinstmarge of operationele winstmarge berekenen. Deze winstmarges geven inzicht in de winstgevendheid van een bedrijf op basis van inkomsten en uitgaven. Je krijgt inzicht in welke producten of diensten relatief veel of weinig opleveren.

Rentabiliteit is het rendement dat een bedrijf maakt op geïnvesteerd vermogen. Je berekent dit zowel over het eigen- als vreemd vermogen.

De totale winstgevendheid drukken we uit in een percentage. We meten in welke mate het hele bedrijf in staat is om winst te generen uit haar activiteiten. Het geeft inzicht in hoe efficiënt een bedrijf winst kan genereren vergeleken met de omzet, kosten, investeringen of het eigen vermogen. We beoordelen de winstgevendheid door te kijken naar de brutowinstmarge, nettowinstmarge, rentabiliteit van het eigen vermogen, return on investment enz.

Kortom:

 1. Winst is de daadwerkelijke financiële uitkomst
 2. Winstmarge berekent de winstgevendheid per product of dienst en de
 3. Rentabiliteit berekent hoeveel rendement het bedrijf maakt op haar eigen- en vreemd vermogen.
 4. Winstgevendheid berekent hoeveel winst het bedrijf kan genereren met haar activiteiten.

Waarom winstgevendheid zo belangrijk is

De resultaten van deze berekeningen kunnen verstrekkende gevolgen hebben. De uitkomsten helpen het hoger management en de directie bij het nemen van uiteenlopende beslissingen.

Concurrentiepositie: Je kan de winstmarges en winstgevendheid afzetten tegen de gemiddelde percentages in de branche. Je kan je voorstellen dat de winstmarges voor Ferrari en Jamin nogal verschillen. De winstgevendheid van beide bedrijven kan uitstekend zijn. Blijkt de marges te laag in vergelijking tot het gemiddelde, zal de workflow onder de loep moeten worden genomen.

Financiële positie: De cijfers geven inzicht over winstgevendheid tegenover eigen- en vreemd vermogen. Deze resultaten zijn belangrijk voor het eventueel aantrekken van nieuwe investeerders of de mogelijkheden om bedrijfskredieten af te sluiten bij banken.

Productportfolio: Als een product of dienst aanslaat bij klanten, maar de winstmarge heel laag is, roept dit de vraag op of je als bedrijf op dezelfde manier door kan gaan. De opties lijken simpel:

 1. De verkoopprijs verhogen.
 2. De kosten verlagen.
 3. De workflow veranderen.
 4. De lage winstmarge accepteren.
 5. Stoppen.

Er zijn dus meerdere opties om te kijken hoe je de winstmarge en winstgevendheid van een product of dienst kan verhogen. Je kan dit natuurlijk alleen als je een gedetailleerde administratie hebt bijgehouden op product- of projectniveau.

Tips om de winstgevendheid te berekenen

Om ervoor te zorgen dat de directie de juiste beslissingen kan nemen, is het dus uitermate belangrijk dat je een duidelijk overzicht hebt van de inkomsten en uitgaven. Net als bij veel andere bedrijfsprocessen blijkt de uitvoering van administratieve taken vaak een bottleneck. Kunnen er kosten worden geschrapt, wanneer loopt de kwaliteit gevaar of wanneer werken te veel mensen te veel uren aan een product of dienst die het bedrijf maar weinig oplevert? Hieronder een aantal handige tips:

 • Intelligente softwareoplossingen: Er zijn veel tools beschikbaar waarmee je de gewerkte uren, uitgaven, projectmanagement en facturatie op basis van uurtarieven kunt registreren. Vaak kun je deze programma’s aan elkaar koppelen of zelfs een alles-in-één softwareoplossing gebruiken om de winstberekening te vereenvoudigen of volledig te automatiseren.
 • Regelmatige monitoring: Controleer regelmatig de financiën om ervoor te zorgen dat je de winstgevendheid in de gaten houdt. Zorg er het liefst voor dat alle gegevens uit je tracking-software worden weergegeven in overzichtelijke dashboards. Zo kun je in één oogopslag zien hoe het gaat met alle voor de winstmarge relevante cijfers in je bedrijf.
 • Extra kengetallen: De winstgevendheid is belangrijk, maar niet het enige financiële doel in je bedrijf. Houd ook rekening met andere ratio’s zoals cashflow, totale omzet, omzet per FTE en rendement om het bedrijfssucces te meten.

Conclusie & Aanbeveling

Ben je op zoek naar de juiste softwareoplossing om het berekenen van totale winstgevendheid van je bedrijf te vereenvoudigen, hebben we de volgende aanbeveling voor je:

TimeChimp is een multifunctionele tool voor uitgaven- en urenregistratie, waarmee je eenvoudig project- en arbeidskosten op basis van werktijden en uurtarieven en alle geregistreerde uitgaven kunt bijhouden. Deze slimme tool heeft niet alleen tal van functies, maar kan met behulp van directe integraties en een open API-interface ook eenvoudig worden gekoppeld aan externe toepassingen zoals je boekhoudsoftware. Zo heb je altijd alle actuele inkomsten en uitgaven bij de hand en om regelmatig de winstgevendheid van producten, diensten of je hele bedrijf te berekenen.

Easy does it.

Andere blogs

Een foto van een vrouw aan de telefoon met een boek voor zich. Achter haar zit de illustratie van een klok

8 tips voor timemanagement voor efficiënte consultants

Optimaliseer timemanagement bij consultancy's: Ontdek tijdverspillers van grote adviesbureaus en effectieve tips - Lees nu!

Lees meer
Een foto van een man achter zijn computer met een laptop op zijn bureau

De kritieke rol van time management bij het budgetteren van IT Projecten

Omdat Tijdmanagement cruciaal voor het halen van deadlines is, onderzoeken we de impact van tijdregistratie op Projectbudgetten in IT.

Lees meer
vrouw en man kijken op beeldscherm en vrouw wijst iets op het scherm aan

De 9 onmisbare consultancy software in 2024

Dit zijn de 9 must-have softwaretools voor adviesbureaus. Krijg in deze blog een overzicht van consulting software die consultants dagelijks gebruiken.

Lees meer

Probeer gratis

No strings attached. Easy does it.
Probeer alle functionaliteiten 14 dagen gratis
Geen betaalgegevens
nodig
Bepaal zelf wanneer
je start
Plan een demo